اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

سوال روز دهم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مطلب دلالت دارد که دلبستگی به زرق و برق دنیا انسان را از آخرت غافل می‌کند ؟

گزینه شماره ۱- آیه ۸۶ سوره بقره * گزینه شماره ۲ – آیه ۱۴ سوره فتح *  گزینه شماره ۳ – آیه ۷ سوره روم
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

سوال روز نهم ماه- درکدام آیه از قرآن مجید توکل یکی از ویژگی‌های اهل ایمان است؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۱ سوره توبه گزینه شماره ۲ – آیه ۱۰۹ سوره شعرا  گزینه شماره ۳ – آیه ۱۲سوره جاثیه
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

سوال روز هشتم ماه-خداوند متعال در کدام آیه از قرآن مجید ، احترام به حقوق دیگران را یکی از اساسی ترین اهداف ادیان آسمانی به شمار آورده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۵۸ سوره مریم گزینه شماره ۲ – آیه ۲۵ سوره حدید  گزینه شماره ۳ – آیه هجدهم سوره فاطر 
فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

سوال روز هفتم ماه-کدام آیه از قرآن مجید نیکی با همسایه را در ردیف نیکی به پدر و مادر، یتیمان و مستمندان قرار داده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۹۶ سوره مومنون گزینه شماره ۲- آیه ۸۸ سوره کهف گزینه شماره ۳- آیه ۳۶ سوره نساء
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

جلسه تقدیر و اهدا یادبود در ناحیه بسیج دانشجویی

جلسه تقدیر و اهدا یادبود برگزاری ویژه برنامه بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان در ناحیه بسیج دانشجویی از […]