اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰

✒ یادداشتی آه ناک

✒ یادداشتی آه ناک🏴قوم و خویش من همه از قبیله غم اندرنج خواهر من است و درد هم برادرم🔹 🔹دفترچه و کتاب و کوله پشتی دخترکان […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و نهم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید عاقبت نیک از آن کسانی است که اهل تقوا و پرهیزکاری هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۲۶ سوره سبا *** گزینه شماره ۲ -آیه ۸۳ سوره قصص ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۲۴ سوره حاقه
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و هشتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید آزمایش انسان برای شناخت نیکوکارترین فرد مطرح شده است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۲ سوره پال عمران *** گزینه شماره ۲ -آیه ۲ سوره ملک ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۱۷۷ سوره بقره
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و هفتم ماه- براساس کدام آیه از قرآن مجید رمز محبوبیت داشتن ایمان به خدا و انجام دادن کارهای شایسته است ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹۶ سوره مریم*** گزینه شماره ۲ -آیه ۱۰ سوره فرقان ***  گزینه شماره ۳ – آیه ۳۸ سوره آل عمران
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰

توزیع افطاری مومنانه میان نیازمندان

💠 توزیع افطاری مومنانه میان نیازمندان به همت برادران بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان با همکاری قرارگاه شهید […]