اسفند ۱, ۱۳۹۸

اولین جلسه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در آغاز ترم تحصیلی 982

روز چهار شنبه مورخ 16 بهمن ماه 98 لولین جلسه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی در اتاق جلسات دانشگاه با حضور مدیر محترم رشته علوم […]
اسفند ۱, ۱۳۹۸

اولین جلسه رشته روانشناسی و مشاوره در آغاز ترم تحصیلی 982

روز چهار شنبه مورخ 16 بهمن ماه 98 لولین جلسه رشته های روانشناسی و مشاوره در اتاق جلسات دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه(جناب آقای دکتر […]
اسفند ۱, ۱۳۹۸

اولین جلسه رشته علوم قرآن در آغاز ترم تحصیلی 982

عصر روز سه شنبه مورخ 29 بهمن ماه 98 لولین جلسه رشته علوم قرآن و حدیث در اتاق جلسات دانشگاه با حضور مدیر محترم این رشته […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

مباحث روش تحقیق در معرفت شناسی ویژه هیات علمی دانشگاه

مباحث روش تحقیق در معرفت شناسی دینی با حضور دکتر محمد علی ابطحی در دانشگاه معارف… با حضور هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.
بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

حضور در کنگره باز خوانی شخصیت امام علی علیه السلام

رئیس و معاونان دانشگاه معارف…… با حضور در کنگره باز خوانی شخصیت امام علی علیه السلام در سالن اهل بیت شرکت کردند.