اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و دوم ماه- بر اساس کدام آیه از قرآن مجید خداوند زمانی سرنوشت ملتی را به سوی بدی تغییر می‌دهد که آنان رفتار شایسته خود را به زشتی و گناه تغییر دهند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۷۰سوره احزاب گزینه شماره ۲ -آیه  ۳۲ سوره انعام  گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۱۱ سوره رعد
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم و یکم ماه- کدام آیه از قرآن مجید در شان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده آنگاه که افطار خود را با وجود نیازمندی به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۸۵ سوره هود گزینه شماره ۲ -آیه  ۵۱ سوره دخان  گزینه شماره ۳ – آیه ایه ۸ سوره انسان
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

سوال روز بیستم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید از کسانی یاد شده است که دیگران را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۹ سوره حشر گزینه شماره ۲ -آیه ۸۱ سوره طاها  گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۴۹ سوره نساء
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

سوال روز نوزدهم ماه- در کدام آیه از قرآن مجید خداوند متعال فرمان داده کینه و دشمنی با گروهی باعث نشود به عدالت رفتار نکنید ؟

گزینه شماره ۱-  آیه ۳۶ سوره زخرف گزینه شماره ۲ -آیه ۸ سوره مائده  گزینه شماره ۳ – آیه  ۱۹ سوره نور
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

بزرگداشت مقام استاد

به مناسبت روز معلم و بزرگداشت مقام استاد پنجشنبه شب مورخ ۹ اردیبهشت مراسمی به صورت مجازی با حضور اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت برگزار […]