فروردین ۳۱, ۱۴۰۰

سوال روز هفتم ماه-کدام آیه از قرآن مجید نیکی با همسایه را در ردیف نیکی به پدر و مادر، یتیمان و مستمندان قرار داده است ؟

گزینه  شماره ۱- آیه ۹۶ سوره مومنون گزینه شماره ۲- آیه ۸۸ سوره کهف گزینه شماره ۳- آیه ۳۶ سوره نساء
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

جلسه تقدیر و اهدا یادبود در ناحیه بسیج دانشجویی

جلسه تقدیر و اهدا یادبود برگزاری ویژه برنامه بسیج دانشجویی سردار شهید حسین آقادادی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان در ناحیه بسیج دانشجویی از […]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

عروج آسمانی سردار سرافراز جبهه های نور و مجاهد مومن و پارسا، سردار محمد حجازی

انا لله و انا الیه راجعونعروج آسمانی سردار سرافراز جبهه های نور و مجاهد مومن و پارسا، سردار محمد حجازی را که از دیار شهیدان؛ اصفهان […]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰

سوال روز ششم ماه-کدام آیه از قرآن مجید بر این مسئله دلالت دارد که خوشبختی و بدبختی مردم به دست خود آنها رقم می خورد ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۱سوره رعد گزینه شماره دو- آیه ۱۰۳ سوره آل عمران گزینه شماره سه- آیه ۲۲ سوره لقمان
فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

سوال روز پنجم ماه-کدام آیه از قرآن مجید ناظر بر این است که در انفاق باید اولویت‌ها را در نظر گرفت و به کسانی انفاق کرد که بسیار نیازمند هستند ؟

گزینه  شماره یک- آیه ۱۳ سوره احقاف گزینه شماره دو- آیه ۵۸ سوره عنکبوت گزینه شماره سه- آیه ۲۷۳ سوره بقره