راهنمای ثبت نام درخواست تائیدیه تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی از سایت آموزش و پرورش

دانشجویان محترم پذیرفته شده در مقطع کارشناسی باید پس از ثبت نام در دانشگاه به سایت https://emt.medu.ir مراجعه و با تکمیل اطلاعات درخواستی درخواست خود را ثبت تا در اولین فرصت تائیدیه تحصیلی ایشان توسط آموزش  پرورش برای دانشگاه ارسال و در پرونده آموزشی قرار گیرد 

نکته مهم : دانشجویانی که مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هر دو را دارند فقط بایستی برای مدرک پیش دانشگاهی درخواست ثبت نمایند و نیازی به ثبت درخواست برای دیپلم سه ساله ندارند

ولی دانشجویان دیپلم ۴ ساله نظام قدیم و یا دیپلم دوره دوم متوسطه (۶٫۳٫۳) باید برای دیپلم درخواست ثبت نمایند

یادآور میشود تاخیر در ثبت نام در سایت و درخواست تائیدیه تحصیلی زمان فارغ التحصیلی ، صدور مدرک را با تاخیر مواجه خواهد کرد