مرکز مشاوره اطلاعیه

تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی اصول مصاحبه ی بالینی و تشخیصی بر اساس DSM-5

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨اصول مصاحبه ی بالینی و تشخیصی بر اساس DSM-5✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ […]
تیر ۵, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی درمانهای موج جدید (مثبت گرایی)

🔹برای ثبت نام کارگاه آموزشی ✨درمانهای موج جدید (مثبت گرایی)✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان […]
تیر ۲۰, ۱۴۰۲

🥀 ثبت نام کارگاه آموزشی✨الفبای روابط عاطفی✨

🥀برای ثبت نام کارگاه آموزشی ✨الفبای روابط عاطفی✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان برگزاری کارگاه: […]
تیر ۲۶, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی خودشناسی و دیگرشناسی به سبک طرحواره ها

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨خودشناسی و دیگرشناسی به سبک طرحواره ها✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ […]
مرداد ۱۰, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان

🥀برای ثبت نام کارگاه آموزشی ✨تربیت جنسی کودک و نوجوان✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان […]