مرکز مشاوره اطلاعیه

خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

🔸 ثبت نام کارگاه آموزشی
✨تفسیر تست نئو(تفسیر زوجی)✨

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨تفسیر تست نئو(تفسیر زوجی)✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان کارگاه: شنبه […]
خرداد ۱۱, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی شناخت اختلالات شخصیت قبل و بعد از ازدواج

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨شناخت اختلالات شخصیت قبل و بعد از ازدواج✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی آموزش تحلیل پژوهش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨آموزش تحلیل پژوهش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی فرزندپروری خردمندانه

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨فرزندپروری خردمندانه✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان کارگاه: سه شنبه ها […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی آموزش تحلیل پژوهش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨آموزش تحلیل پژوهش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ […]