مرکز مشاوره اطلاعیه

مرداد ۲۰, ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی بازی درمانی برای: کودک آزاری، داغدیدگی و سوگ در کودکان و طلاق والدین

✨برای ثبت نام کارگاه آموزشی بازی درمانی برای: کودک آزاری، داغدیدگی و سوگ در کودکان و طلاق والدین از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید : […]
مرداد ۲۵, ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی مشاوره تحصیلی

✨برای ثبت نام کارگاه آموزشی مشاوره تحصیلی از ساعت ۸ تا ۱۵ تماس بفرمایید: ☎️۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸ یا در واتساپ پیام دهید: +۹۸۹۹۳۸۴۹۴۴۷۱ ❄️🌸❄️🌸https://eitaa.com/icqt_moshaver
شهریور ۳, ۱۴۰۱

کارگاه پیش از ازدواج

✨برای ثبت نام کارگاه پیش از ازدواج از ساعت ۸ تا ۱۵ تماس بفرمایید : ☎️۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸ یا در واتساپ پیام دهید : +۹۸۹۹۳۸۴۹۴۴۷۱ ❄️🌸❄️🌸https://eitaa.com/icqt_moshaver
آبان ۱۹, ۱۴۰۱

ثبت نام کارگاه آموزشی✨ بازی درمانی✨ا

برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨ بازی درمانی✨از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید: ☎️۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸ یا در ایتا پیام دهید: +۹۸۹۹۳۸۴۹۴۴۷۱ ❄️🌸❄️🌸https://eitaa.com/icqt_moshaver
آبان ۲۱, ۱۴۰۱

ثبت نام کارگاه آموزشی✨سالم سازی عشق و ازدواج(رویکرد ACT)✨

  برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨سالم سازی عشق و ازدواج(رویکرد ACT)✨از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید: ☎️۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸ یا در ایتا پیام دهید: +۹۸۹۹۳۸۴۹۴۴۷۱ ❄️🌸❄️🌸https://eitaa.com/icqt_moshaver