• معرفي كتابخانه
    كتابخانه تخصصي دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان در سال1385 همزمان با افتتاح ساختمان جديد دانشگاه شروع بكار نمود. با گذشت زمان و با توسعه رشته‌ها و گروه‌هاي تحصيلي كتابخانه گسترش يافت و منابع قابل توجهي گردآوري شد. در كنار تهيه و خريد منابع مورد نياز، مجموعه‌هاي نفيس و با ارزشي از جمله تعدادي از كتابهاي كتابخانه دارالقرآن الكريم اصفهان به كتابخانه اهداء گرديد. هم اكنون مديريت كتابخانه با نظارت مستقيم معاون پژوهشي در حال گسترش اين گنجينه با ارزش مي باشد. كتابخانه در حال حاضر داراي 16800 عنوان شامل 45000 جلد كتاب فارسي و غير فارسي با موضوعات مختلف در حوزه هاي دين، كلام و فلسفه، ، تفسير قرآن، اخلاق، علوم قرآن، حديث، نهج البلاغه، فقه، حقوق، روان شناسي، علوم تربيتي، ادبيات عرب، ادبيات فارسي، تاريخ و علوم مرتبط مي باشد. كتابخانه با 700 متر مربع زيربنا داراي تالار مطالعه برادران و خواهران‌، مخزن كتاب، بخش مرجع و بخش مجلات است. منابع كتابخانه‌ دانشگاه بر اساس روش دهدهي ديوئي‌ تنظيم شده و مخزن كتاب به شيوه باز براي استفاده اعضاي هيأت علمي‌، نيمه باز براي استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و بسته براي استفاده ساير مراجعين اداره مي‌شود. به منظور تسريع در انجام تحقيق و پژوهش، دانشجويان و مراجعين با مشورت مدير كتابخانه به منابع مورد نياز به صورت هدفمند دستيابي پيدا مي كنند. كليه اعضاي هينت علمي، استادان و دانشجويان دانشگاه دانشگاه مجاز به استفاده از كتابخانه مي باشند. به اعضاي هيئت علمي ۲۰ جلد كتاب به مدت دو ماه، به دانشجويان تحصيلات تكميلي 6 و به دانشجويان كارشناسي و كارمندان دانشگاه 3 جلد كتاب به مدت ۱0 روز و يكبار تمديد امانت داده مي شود.