اطلاعیه های دانشگاه

تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی آموزش تحلیل پژوهش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨آموزش تحلیل پژوهش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی فرزندپروری خردمندانه

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨فرزندپروری خردمندانه✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان کارگاه: سه شنبه ها […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی آموزش تحلیل پژوهش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨آموزش تحلیل پژوهش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ […]
تیر ۳, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی اصول مصاحبه ی بالینی و تشخیصی بر اساس DSM-5

🔸برای ثبت نام کارگاه آموزشی✨اصول مصاحبه ی بالینی و تشخیصی بر اساس DSM-5✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ […]
تیر ۵, ۱۴۰۲

ثبت نام کارگاه آموزشی درمانهای موج جدید (مثبت گرایی)

🔹برای ثبت نام کارگاه آموزشی ✨درمانهای موج جدید (مثبت گرایی)✨ از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸یا در ایتا پیام دهید:✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰ زمان […]