فرم ثبت نام کارگاه های مرکز مشاوره

فرم ثبت نام کارگاه های مرکز مشاوره

برای ثبت نام در کارگاه ها، ضمن تکمیل فرم زیر، هزینه کارگاه را به شماره کارت بانک صادرات 6037697553443638 به نام سمیه موسوی واریز نموده و تصویر فیش واریز را به شماره 09938494471 در ایتا ارسال نمایید.
    *هزینه ثبت نام کارگاه شفقت ورزی به خود و درمان متمرکز بر شفقت 160 هزار تومان می باشد