🔹گزارش تصویری از جلسه تودیع و معارفه فرمانده محترم بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان