🔶برگزاری دومین جلسه‌ی هماهنگی اجرایی برنامه‌های دهه فجر و انتخابات

🔹با حضور :
🔻جناب سرگرد محمد کیانی فرمانده حوزه ۶ مقاومت بسیج امام جعفر صادق (ع)
🔻ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علی عابدی
🔻دبیر محترم هیئت امنا دانشگاه جناب آقای دکتر محسن حاج کاظمیان
🔻معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جناب آقای احمد طوسی زاده
🔻معاونت محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه جناب آقای سید هاشم سادات پور
🔻مسئول محترم خوابگاه خواهران
🔻مدیر محترم دانشجویی فرهنگی خواهران
🔻مسئول محترم بسیج دانشجویی دانشگاه معارف قرآن و عترت جناب آقای علی عباسی

#بسیج_دانشجویی_یادگار_امام
🔹 پایگاه بسیج دانشجویی شهید حسین آقادادی ، دانشگاه معارف قرآن و عترت

@paygah_shahidaghadadi