👈دوره تخصصی مقاله نویسی همراه با آموزش تحلیل های آماری مقالات کمی

👈دوره تخصصی مقاله نویسی همراه با آموزش تحلیل های آماری مقالات کمی
👈 مدرس: دکتر سمیه موسوی
👈روزهای زوج شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ( پانزده جلسه)
👈 ویژه خواهران رشته روانشناسی و مشاوره
👈هزینه ثبت نام: هفتاد هزار تومان
👈برای ثبت نام، نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود را در واتساپ یا پیامک به شماره ۰۹۳۷۴۲۸۶۴۷۷ ارسال نمایید.