امروز خبر عروج فرزانه ای را شنیدیم که حقیقتا دیدارش مصداق این بیان عیسای مسیح -علی نبینا و اله و علیه السلام- بود که:
“من یذکرکم الله رویته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخره عمله”.
او که گنجینه ای از معارف و احوال قدمای سلف و علوم پیشینیان بود.
کسی که “علی المبنا” مبانی را باور داشت و عقاید ناب تشیع در جانش نشسته بود.
بزرگمردی از تبار خانواده شهید و حامی ولایت و انقلاب.
▫▫▫
آری! نام ستوده “استاد دکتر محمد علی خردمندی” موجی از آرامش را به انسان می بخشید و ملجا و پناهگاه معنوی ما بود. و اکنون در فراق این استوانه فضیلت هستیم و دریغا گوی اوییم.
“من آن روز را قدر نشناختم
بدانستم اکنون که در باختم”
و دریغا که همواره احترام آفتاب در مهجوریت اوست.
عاش سعیدا و مات مسعودا
خدایش از رحمت خویش سرشار فرماید که پاکیزه گوهری بود و بزرگمردا که او بود..
▫▫▫▫▫
فقدان این استاد بزرگ را به جامعه علمی و قرآنی؛ استادان و دانشجویان تسلیت می گوییم.
همینش بس از کردگار مجید
که توفیق خیرش بشد بر مزید
خدایا بر آن تربت نامدار
به فضلت که باران رحمت ببار

➖➖➖➖

روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت