✒ پاسداشت
استادِ مرحوم دکتر
محمد علی خردمندی
⚬⚬⚬
🔸 پنج شنبه ۱۳ آبانماه
🔸۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح
⚊⚊⚊⚊⚊⚊
با تلاوت قرآن کریم

سخنران: جناب آقای دکتر تقی اژه ای
▫همراه با
مرثیه سرایی: جناب آقای دکتر رسول میرباقری

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان
💠 نشانی:
بزرگراه شهید خرازی، ابتدای خیابان شهیدان غربی
با رعایت نظام سلامت