گزارش تصویری از ثبت نام حضوری مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان