کلاس فوق برنامه شرح نهج البلاغه اقای دکتر اژه ای ویژه عموم خواهران

کلاس فوق برنامه شرح نهج البلاغه اقای دکتر اژه ای ویژه عموم خواهران و به صورت رایگان  شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) برگزار می گردد

از متقاضیان دعوت میگردد راس ساعت مقرر در دانشگاه حضور به هم  رسانند