کسب عنوان پایان نامه برتر جشنواره قرآن و عترت استان اصفهان را به دانشجو جناب آقای محسن کریمیان و راهنمای ایشان جناب آقای دکتر احمد مسائلی تبریک عرض می نماییم.

معاونت پژوهشی و فناوری