به منظور مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در فضاهای آموزشی و کارآفرینی فرهنگی و استفاده از توانمندی های دانشجویی، نیز ایجاد حس مشارکت، جلسه همیار دانشجو چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه با حضور دانشجویان علاقه مند به شیوه برخط برگزار گردید.
در این جلسه معاون فرهنگی دانشگاه به بیان اهداف اصلی این طرح پرداخت؛ سپس آقای دکتر حاج کاظمیان رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت با گرامیداشت آغاز ماه محرم و تعزیت حضرت سید الشهدا علیه السلام به بیان قابلیت ها و ظرفیت های دانشجویان و لزوم مشارکت هر چه بیشتر آنان در فضاهای فرهنگی اشاره نموده و رسالت مهم دانشجویان – این افسران جنگ نرم- را ارتقاء سواد رسانه ای و مجازی دانسته و مهارت و کارآفرینی فرهنگی را رکن مهم حرکت دانشجویی در جنب دانش افزایی دانشجو قلمداد نمود.
در پایان به پرسش های دانشجویان و تبیین کامل طرح همیار دانشجو پرداخته شد.