دانشجویانی که قصد سفر به عتبات عالیات دارند هر چه سریعتر با مراجعه به سایت (https://bp.swf.ir/ صندوق رفاه دانشجویی) فاز 2 اقدام به ثبت نام نموده و پس از آن به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایند.