دعوت به حضور درهمایش پاسداشت ارزش های دینی وهمبستگی با موج بیداری و تظاهرات دانشجویان دانشگاه های امریکا و اروپا در دانشگاه فرهنگیان

سلام و تحیت
از دانشجویان و تشکل های دانشجویی که روز پنجشنبه کلاس رسمی ندارند دعوت می گردد در همایش پاسداشت ارزش های دینی و دفاع از مردم فلسطین و غزه و همبستگی با موج بیداری و تظاهرات دانشجویان دانشگاه های امریکا و اروپا که در دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد شرکت نمایند.
پردیس شهید باهنر، دانشگاه فرهنگیان، خیابان کاوه، تربیت معلم
۱۰ صبح پنجشنبه ۲۷ اردیبهشتموج بیداری اسلامی ریشه در مجاهدت های امام خمینی(ره) دارد - تسنیم