همایش بزرگ مبحث امامت و ولایت به شیوه گفتگو محور در غدیریه دیانی

همایش بزرگ مبحث امامت و ولایت به شیوه گفتگو محور
توسط استاد حامد کاشانی
مورخ ۲۸ لغایت ۳۰ تیر ماه ساعت ۱۷ در غدیریه دیانی
جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://digiform.ir/kashanighadir