با گرامیداشت روزدانشجوبه منظور تکریم این ایام جلسه پاسداشتی باسخنرانی ریاست دانشگاه آقای دکترشهاب الدین ذوفقاری برگزارمی گردد
زمان : شنبه 16آذر از ساعت 9/15الی 10/15
مکان :سالن اجتماعات ساختمان حضرت زهرا(س)
موضوع :احیای ارزشهای دانشجویی
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع)