میلاد سرور کائنات، خورشید خلقت و پیامبر رحمت (ص) و سلاله پاکش حضرت کشاف حقایق، امام صادق (ع) را به همه استادان و دانشجویان ارجمند دانشگاه؛ پیروان مکتب آن روح بلند جاودانی و هدیه گرانسنگ آسمانی تهنیت می گوییم.
پیامبری که رحمت عالمیان است و جامع همه خوبی ها و صفات پسندیده و اخلاق پاکیزه که “انک علی خلق عظیم”.
چهره تابناکی که روزگاری ۹ابوجهل ها و ابولهب ها با خباثت تمام، وجود نازکش را می آزردند و امروز اصحاب جهالت مدرن و عفریت های زشت و مستان باده حماقت و بلاهت به ساحت آسمانی و وجود نورانی او اهانت می کنند.
زهی شرمساری از توحشی که به نام تمدن و دفاع از آزادی در دنیای غرب شکل گرفته.

شگفتا! بر آهنگ و فرهنگ مردمانی که سردمداران و بر گزیدگانشان خفاشان شب کور و دجاله ها و رجاله های زشت سیرتی هستند که نور آسمانی را بر نمی تابند، باید گریست.
محضر والای رسول اعظم و پیامبر اکرم عرضه می داریم ما مردان و زنان عشق و اعجاز به عنوان بخشی از امت بزرگ اسلامی و با حضور و وجود جوانان پر مهر و دانشجویان صاحب دانش و فضیلت در مکتب قرآن و عترت پرچم هدایت تو را بر افراشته ایم و در دامنه ظهور حضرت صاحب الامر(عج) به فضل الهی، جهان را از نور رخشان تو عالمگیر خواهیم نمود.


“والله متم نوره و لو کره الکافرون”
ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)
دکتر محسن حاج کاظمیان