نردبان آسمان است این کلام
هر که از آن بر رود آید به بام
🔸🔸🔸
سلام و تحیت محضر همه عاشقان کلام بهشت نشان مولا علی.
به عنوان یکی از خادمان نهج البلاغه شریف در دانشگاه معارف قرآن و عترت که برای اولین بار در این مرکز علمی، رشته پر ارج نهج البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد تدوین و در حال حاضر بیش از سیصد دانش آموخته نهج البلاغه تربیت شده اند؛ شایسته است همت شاعران و ذوقمندانی
که قریحه خود را نثار منقبت و ستایش امام اتقیا و سید اوصیا امیرالمومنین نمودند، ستایش نمایم و از مجموعه همکاران و مخصوصا دست اندرکاران اداره محترم ارشاد که طرح شعر نهج البلاغه را در انداختند سپاسگزاری نمایم.


ریاست دانشگاه معارف قرآن و عترت