جهت ثبت نام اولیه و درخواست وام شهریه از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به پورتال دانشجویی صندوق رفاه http://bp.swf.ir مراجعه نمایید.

مسئول صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه