🔸🔸🔸
سلام و عرض تسلیت بر شهادت حضرت مولی الموالی، امام المتقین علی بن ابیطالب علیه السلام.
لطفا در خصوص بازگشایی دانشگاه و خوابگاه دانشجویی به نکات زیر توجه نمایید:
۱. خوابگاه دانشجویی داخل دانشگاه بوده و به هیچ وجه خودگردان نیست، بنابر این با مدیریت دانشگاه اداره می شود؛ بر این اساس تمام قوانین و مقررات خوابگاه مصوب هیات رئیسه دانشگاه بوده و لازم الاجراست.
۲. خوابگاه تنها ویژه شخص دانشجوی شهرستانی است که معاونت دانشجویی- فرهنگی به وی اجازه حضور و اسکان می دهد و خانواده ها و یا افراد دیگر اجازه ورود حتی برای یک ساعت ندارند.
۳. دانشجو برای حضور و اسکان لازم است کاربرگ و برگ تعهد را در معاون دانشجویی فرهنگی تکمیل نموده و مجوز اسکان در
خوابگاه دریافت نماید.
۴. بعد از ماه رمضان دانشجویان می توانند هنگام ظهر از غذای گرم دانشگاه طبق تعرفه اعلام شده استفاده نمایند.
۵. به منظور سلامت همه دانشجویان و پیشگیری از بیماری و ابتلای همگانی، رعایت کلیه قوانین مربوط به نظام سلامت در خوابگاه و ارائه برگ دیجیتال دز دوم واکسن الزامی است. بر این اساس
رعایت موارد بهداشت فردی و پروتکل های بهداشتی ضرورت اکید می باشد. هر شخص مسئول اخلاقی و شرعی سلامت خویش و دوستان خود می باشد.
۶. دانشجوی خوابگاهی نمی تواند در زمان حضور در خوابگاه شاغل و یا مشغول به موارد غیر تحصیل باشد.
۷.خوابگاه مجهز به وسایل و امکانات لازم اعم از تخت، تشک، کمد شخصی، یخچال، فزیزر و اجاق گاز به صورت عمومی می باشد که به صورت امانت در اختیار دانشجو قرار می گیرد. دانشجویان سایر وسایل از جمله ملحفه و پتو و …. را همراه داشته باشند.
۸. دانشجویان طبق مقررات دانشگاه موظف به پوشش اسلامی و دینی و استفاده از چادر و فرم مناسب و عدم استفاده از هر گونه آرایش می باشد.
۹. خوابگاه از ساعت ۳ بعد از ظهر شنبه سوم اردیبهشت آماده حضور دانشجویان است.


معاونت دانشجویی- فرهنگی