فارغ التحصیلی مبلغان

اولین گروه دانشجویان مبلغان نور از مناطق محروم کشور در نیم سال اول سال ۹۸ فارغ التحصیل گردیدند و به عنوان دانش آموخته دانشگاه قرآن و عترت اصفهان بناست خدمات فرهنگی و عقیدتی خود را در مناطق خود ارائه نمایند. در آخرین جلسه مسئولین منطقه ای این گروه و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دیده می شوند