فارغ‌التحصیلی و دبیرخانه

کارشناس فارغ التحصيلي و دبیرخانه

آقای محمد رضائی

03133372020-106


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: صدور گواهی‌های فراغت از تحصیل و همچنین صدور گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و تأییدیه تحصیلی.