فارغ‌التحصیلی و دبیرخانه

کارشناس فارغ التحصيلي و دبیرخانه

آقای سيدعلي كبيري

03133372020-107


 

برخی از خدمات این بخش، عبارت است از: صدور گواهی‌های اشتغال به تحصیل و فراغت از تحصیل و همچنین صدور گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و تأییدیه تحصیلی.