شرکت در مسابقات سراسری قرآن

دانشجوی گرامی جهت شرکت در مسابقات فرم زیر را دقیق تکمیل نمائید . ضمنا جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مسابقات دفترچه راهنمای آن را در ذیل دانلود نمائید

شرکت در مسابقات سراسری قرآن