اگر ملتی از همه ظرفیت ها و مواهب مادی برخوردار باشد، ولی نام مردان بزرگ و شیران سترگ و مجاهدان عظیم الشان راه خدا در آن ندرخشد، هرگز حق مفاخره ندارد.
سردار سلیمانی امروز شهید نشد که او جانباز فداکار و در حقیقت شهید زنده ای بود که پاره های خمپاره و گلوله در بدنش موج می زد و بارها شهید شده بود. اما امروز جمعه سیزدهم دی ماه ۹۸ دعوت نهایی حق را لبیک گفت و به بیان رهبر فرزانه آسمانی شد.
استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان شهادت این اسوه جهاد و پارسایی را به روح منورشان تبریک و به پیشگاه حضرت بقیه الله ارواحنا فداه و ملت مقاوم ایران و همه آزادگان جهان، فقدان ایشان را تسلیت می گوید. خداوند منتقم حامی خون های پاک و انتقام گیرنده از فاجران است و رزمندگان جبهه مقاومت که همگی این سردار شهید را متعلق به خود می دانند به فضل و عنایت پروردگار انتقام سختی از جبهه استکبارخواهند گرفت.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان