• برنامه فرهنگي كاركنان
  هدف: ايجاد فضاي انس معنوي و ارتقاء دانش و بينش اعتقادي و سياسي كاركنان به منظور اثربخشي در محيط آموزشي و خانواده.
  در راستاي طرح جامع فرهنگي و تصويب طرح آموزش كاركنان، معاونت دانشجویی فرهنگي آموزش كاركنان را با عنوان «جلسه انس معنوي و آموزش كاركنان» در روزهاي چهارشنبه با هدف ايجاد فضاي انس و ارتقاء دانش و بينش آنان به منظور اثربخشي هرچه بيشتر در محيط كار اجرا مي‌نمايد.
  اين جلسات به شيوه ذيل مي‌باشد:
  - جلسات در روزهاي چهارشنبه از ساعت ٨ صبح تا 9 برگزار مي‌گردد
  - جلسات در دو نيم ترم و يك ماه مبارك رمضان برگزار مي‌گردد:
  - موضوعات جلسه : آموزش قرآن کریم - احكام – اخلاق – تحلیل سیاسی اجتماعی