اساتید همکاررزومه
آقای سعید بهاریانریاست مجتمع قضایی شهید قدوسی اصفهان (دادگاه های خانواده)؛ مدیر گروه حقوق دانشگاه علمی کاربردی شهرداری، دانشجوی دکتری حقوق جزا
خانم نرگس صلواتیریاست مرکز وکلای قوه قضاییه اصفهان؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دانشجوی دکتری
آقای محمدی فشارکیقاضی دادگاه تجدیدنظر؛ دانشجوی دکتری حقوق جزا
دکتر رسول قاسمیقاضی دادگستری؛ دکتری حقوق خصوصی
حجه الاسلام میثم جمالیقاضی دادگستری؛ دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی
دکتر سیامند پویامنشریاست زندان نجف آباد؛ دکتری حقوق بین الملل
آقای سید محمدهاشم واعظوکیل پایه یک دادگستری؛ دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی
آقای حبیب الله حسینی تودشکیوکیل پایه یک دادگستری؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
آقای حسین مظاهریوکیل پایه یک دادگستری؛ دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
حجه الاسلام سعید عابدینیوکیل پایه یک دادگستری؛ دانشجوی دکتری فقه و حقوق
آقای حمیدرضا احمدی هرندیوکیل پایه یک دادگستری؛ کارشناسی ارشد حقوق جزا
آقای امیر حسین سجاد زادهمدرس دانشگاه؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی؛ سطح 2 حوزه
خانم نکویی مهرمدرس دانشگاه؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی
دکتر محمدرضا حق شناسعضو هیأت علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت؛ دکتری فقه و حقوق جزا