• پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي «تربيت معلم قرآن»، «تربيت مربي امورتربيتي-گرايش عمومي»، «آموزش ديني و عربي»، «علمي كاربردي مديريت امور فرهنگي»، « علمي كاربردي مديريت تبليغات-گرايش فرهنگي» و «بدون آزمون ورودي» انجام مي‌گيرد. شرايط ثبت‌نام، دارا بودن مدرك كارداني(صرف نظر از نوع رشته و مدرك) يا داشتن مدرك سطح 1 حوزه علميه بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها 2 سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
  زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
  زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
  ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.


  رشته هاي مقطع كارشناسي ناپيوسته عبارت است از:
  كارشناسي ناپيوسته تربيت معلم قرآن كريم
  كارشناسي ناپيوسته تربيت مربي امورتربيتي-گرايش عمومي
  كارشناسي ناپيوسته آموزش ديني عربي