• پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي «كارداني تربيت معلم قرآن» و «كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم» و «بدون آزمون ورودي» انجام مي‌گيرد.
  شرايط ثبت‌نام، دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم يا پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها ۲ سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
  زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
  زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
  ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.


  رشته هاي مقطع كارداني عبارت است از:
  كارداني تربيت معلم قرآن
  كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم