• پذيرش دانشجو در اين مقطع در رشته‌هاي كارشناسي پيوسته «علوم قرآن و حديث» (در شش مجموعه اختياري شامل مطالعات قرآن؛ مطالعات حديث؛ تربيت دبير قرآن و حديث؛ تربيت مربي قرآن و حديث؛ فرهنگ و رسانه؛ هنرهاي قرآني)، «معارف اسلامي و علوم تربيتي»، «معارف اسلامي و مديريت»، «معارف اسلامي-تبليغ و ارتباطات»، «فقه و مباني حقوق اسلامي»، «فلسفه و كلام اسلامي»، «زبان و ادبيات عربي» انجام مي‌گيرد. شرايط ثبت‌نام، دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم يا پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد بوده و طول مدت تحصيل در اين دوره‌ها 4 سال مي‌باشد. كلاسهاي برادران معمولا اواخر هفته و بعدازظهرها برگزار مي‌شود.
    زمان ثبت‌نام: در طول سال پذيرش انجام مي‌گردد.
    زمان شروع كلاسها: شهريور و بهمن ماه
    ميزان شهريه اين دوره‌ها و همچنين ساير شرايط و ضوابط پذيرش توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌گردد. از مهمترين شرايط داشتن سلامت جسماني و رواني است.