• برخی از وظایف و اختیارات این معاونت :
  1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه
  2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذی ربط
  3. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش
  4. نظارت بر حسن اجراي وظايف قسمت هاي وابسته به اين معاونت
  5. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  6. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذی ربط
  7. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به شوراي دانشگاه
  8. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و دانشپذيران و اعضاي هيات علمي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي
  9. اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی امور آموزشی و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی، مدرسین مدعو و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی را بر اساس “برنامه پنج ساله” تنظیم شده بر عهده دارد. این دانشگاه در حال حاضر، ۱۴ نفر عضو هیأت علمی تمام‌وقت و ۹۵ نفر عضو هیأت علمی نیمه‌وقت و مدرس مدعو دارد که آموزش بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجوی مقاطع مختلف را در قالب ۳ دانشکده، ۱۳ گروه آموزشی و ۲۷ رشته تحصیلی بر عهده دارند.


ادارات و دفاتر زیرمجموعه

اداره آموزش

اداره پذیرش

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر برنامه‌ریزی

دفتر امور آموزشی

دفتر استعداد های درخشان