مدير روابط عمومي

آقاي بهمن امانی

03133372020-105


دستور العمل اجرایی و شرح وظایف مسئول روابط عمومی
روابط عمومي در حوزه رياست قرار داشته و مسئول آن توسط رياست دانشگاه منصوب مي‌گردد.
از آنجا كه روابط عمومي آيينة تمام‌نماي دانشگاه بوده و تصويرگر چهرة مثبت يك مجموعه علمي است و مهندسي ارتباط رضايتمند، مطلوب و پايدار همراه با آخرين روش‌هاي تبليغي و ارتباطي را عهده‌دار مي‌باشد، وظايف آن در حيطه‌هاي مختلف «اطلاع‌رساني، تبليغ، ترغيب، بهينه‌سازي و تشريفات» خلاصه مي‌شود.


وظایف روابط عمومی
انعكاس مستمر موقعيت‌ها، دستآوردها، فعاليت‌ها، پيام‌هاي آموزشي و پژوهشي و پيشرفت‌هاي دانشگاه به طرق مختلف از جمله تدوين بروشور و ... به اساتيد، دانشجويان، دانش‌آموختگان، دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي و مجامع علمي فرهنگي.
تدوين و ارسال اخبار متني و تصويري به رسانه‌ها، پايگاههاي اينترنتي، وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها و ....
برقراري تعامل مطلوب و ارتباط متقابل بين دانشگاه و مراكز و مؤسسات علمي و فرهنگي.
شركت فعال در مجامع عمومي از قبيل جلسات فرهنگي ـ علمي، سياسي، اجتماعي و ... و ارائه گزارش آن به رياست.
ايفاي نقش فعالانه و نه انفعالي در مواقع بحران به نفع دانشگاه بدون فوت وقت.
معرفي جامع و كامل دانشگاه به آحاد جامعه و بهره‌مندي از روش‌هاي تبليغي مناسب با تهيه سي‌دي، بروشور، نماهنگ، فيلم كوتاه و ... .

تبصره: تلاش مداوم و همه‌جانبه جهت تبليغ، براي جذب و پذيرش دانشجويان بيشتر.
هم‌نوايي و هم‌دردي با اساتيد، كاركنان و دانشجويان در سوگ و سرور به شيوه‌هاي متعارف.
تلاش براي ارتقاء دانش و مهارت روزافزون روابط عمومي به شيوه‌هاي نوين بويژه از طريق آموزش.
حفاظت از حريم دانشگاه در مقابل جوسازي‌ها و تهديدها و نيز تلاش براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها با شيوه‌هاي نوين.
بهره‌جويي از رسانه‌ها با هنرمندي تمام در راستاي تحقق اهداف دانشگاه.
ايفاي نقش مؤثر در تشريفات بويژه استقبال، اسكان، پذيرايي و تكريم مهيمانان و شخصيت‌هاي علمي،‌ فرهنگي و سياسي.
اخذ اخبار و آمار و اطلاعات مناسب از قسمت‌ها و معاونت‌ها و درج و انتشار آن در خبرنامه داخلي بطور حداكثر ماهانه.

ايجاد و مديريت تابلو ويژه روابط عمومي.
مديريت عمومي سايت اينترنتي دانشگاه با هدف ارائه تصوير پويا و روشن از دانشگاه در جهت وظايف روابط عمومي و تأمين محتوا و به روزرساني مطالب آن.
تبصره ١ : مديريت بخش مربوط به معاونت‌ها، دانشكده‌ها و ساير قسمت‌ها در سايت دانشگاه و تأمين محتواي آن و به روزرساني مطالب بر عهده بخش ذيربط مي‌باشد.
تبصره ٢ : محتواي توليد شده توسط روابط عمومي و ساير بخشهاي ذيربط از سوي واحد فناوري اطلاعات روي سايت دانشگاه قرار مي‌گيرد.
تبصره ٣ : طراحي سايت اينترنتي دانشگاه و ساير سايت‌هاي مورد نياز از سوي روابط عمومي يا بخش درخواست‌دهنده به معاونت اداري‌مالي ارسال مي‌شود تا پس از بررسي‌هاي كارشناسي، درباره توليد يا تأمين آن تصميم‌گيري شود.