روان استاد دکتر مهدی ادیبی شاد باد.
⚬⚬⚬⚬
با خبر شدیم این استاد بزرگ و گرانقدر به رحمت واسعه پروردگار پیوسته اند. فقدان این فرزانه را به جامعه علمی و قرآنی به ویژه همکاران ایشان در رشته جامعه شناسی تسلیت می گوییم.
غفران پروردگار بر ایشان باد.
⚬⚬⚬⚬


روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)