آئین راه اندازی و افتتاح مرکز مشاوره دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان با حضور تنی چند از مسئولین استان اصفهان برگزار شد