در راستای راه اندازی مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی که آخرین اقدامات انجام گرفته است و بناست با تایید نهایی سازمان محترم بهزیستی تایید نهایی صورت گیرد احکام مسئولیتی آقایان ان شاء الله جعفری به عنوان مدیر مرکز و آقای دکتر طغیانی به عنوان مسئول فنی مرکز توسط ریاست دانشگاه اعطا گردید.