غزه؛ تابلوی ماندگاری است که یک روی آن قساوت و قصابی غاصبان بی رحم و نهایت وحشی گری و ظلم و بیداد و روی دیگر آن به خاک و خون غلتیدن کودکان و زنان و جوانان و البته مقاومت و مظلومیت مقتدرانه و صبر مومنانه انسان‌هایی مظلوم. غزه؛ معرکه ای است، برای آزمون انسانیت. …. و دانشجویان، مجامع علمی و چهره های قرآنی فردا جمعه روز قدس ۱۴۰۳ با حضور با شکوه در راهپیمایی روز قدس از این آزمون بزرگ سربلند خواهند شد. «کونا للظّالم خصماً و للمظلوم عوناً»
 
روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت