راهنماى شرکت در مسابقات بین المللى دانشجویى حفظ قرآن کریم و قواعد تجوید

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
مسابقات بین المللی دانشجویی “فاتحه الکتاب” در رشته های حفظ و قواعد تجوید
باحمایت دانشگاه امام کاظم (ع) بغداد.
علاقمندان
۱. آیین نامه و زمانبندی مسابقات را از طریق برشور فارسی مطالعه نمایند.
۲. در صورت داشتن شرایط لازم میتوانید در مسابقه ثبت نام نمایید.


                                                                     معاونت فرهنگی دانشگاه