دیدار مسئولان بسیج اساتید سپاه از دانشگاه معارف قرآن و عترت و اعطای حکم سرکار خانم دکتر فاضل به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه