دفتر استعداد های درخشان

مدیر دفتر استعدادهای درخشان

آقای مهدي دوروشي

03133372020-108


کارشناس دفتر استعداد های درخشان

آقای فریدون نژاد

03133372020-315


دفتر استعدادهای درخشان در پایان هر سال تحصیلی با شناسایی دانشجویان ممتاز هر رشته تحصیلی، آنان را جهت استفاده از تخفیف شهریه به معاونت اداری و مالی معرفی می‌نماید.
این دفتر همچنین پیگیری‌های لازم را جهت ورود دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی به مقطع کارشناسی‌ارشد، بدون شرکت در آزمون (کنکور ارشد) به عمل می‌آورد.
علاوه بر این‌ها ثبت‌نام دانشجویان در المپیاد علمی و برگزاری کلاس‌های آمادگی برای آنان نیز از اقدامات هر ساله این دفتر می‌باشد.

دانشجویان ممتاز

المپیاد علمی دانشجویان