دانشمند فرهیخته و معلم و محقق نهج البلاغه شریف؛ استاد حاج محمد فولادگر به جان جانان پیوست

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
⚑⚑⚑⚑
بقیه السلف ماضین، دانشمند فرهیخته و معلم و محقق نهج البلاغه شریف؛ استاد حاج محمد فولادگر امروز به جان جانان پیوست. ایشان از پیشکسوتان کرسی تفسیر و تدریس بودند که سالیان سال با عضویت در هیات امنا و هیات علمی و کرسی استادی، نقش بنیادین خود را در قوام علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت ایفا و ایفاد نمودند و امشب بر خوان رحمت و مغفرت پروردگار میهمان است. خدایش رحمت کناد که بر همه ما منتی عظیم دارد.
و کفی بالموت واعظا


روابط عمومی دانشگاه معارف قرآن و عترت

لینک ورود به جلسه بزرگداشت استاد فولادگر