ثبت نام کارگاه راهکارهای افزایش دقت و تمرکز(ویژه خواهران)

✅ زمان ثبت نام کارگاه✨ راهکارهای افزایش دقت و تمرکز✨ خانم دکتر بلکامه یک هفته تمدید شد👌

✨تاریخ برگزاری کارگاه پنج شنبه ۰۸\۱۰\۱۴۰۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۷✨

🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺

#مشاوره_دانشگاه_معارف_قرآن_و_عترت_اصفهان

☎️۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸

🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨🍃✨

https://eitaa.com/icqt_moshaver