ثبت نام کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری افسردگی کودکان و نوجوانان

🔰برای ثبت نام کارگاه آموزشی

☘️درمان شناختی رفتاری افسردگی کودکان و نوجوانان🍀

از ساعت ۸ تا ۱۳ تماس بفرمایید:
☎️ ۰۳۱۳۳۳۷۶۰۵۸
یا در ایتا پیام دهید:
✳️ ۰۹۱۳ ۰۴۳۰ ۵۳۰

زمان برگزاری کارگاه: ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ساعت ۸ تا ۱۲( شانزده ساعت آموزشی)

❄️🌸❄️🌸❄️🌸❄️🌸❄️🌸

https://eitaa.com/icqt_moshaver